CM7

van succes naar betekenis

BTW van 6% naar 9% per 1 januari 2019

03 november 2018

Op 1 januari 2019 wordt het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar 9%. Sommige klanten hebben al actie ondernomen en een tekst op de facturen geplaatst. Het is vooral van belang vooraf te bepalen wat het effect van deze BTW verhoging zal zijn op je eigen prijsstelling. Let op! Je inkoop wordt niet 3% duurder. Per slot van rekening krijg je die BTW terug. Maar over het stukje waarde wat je zelf toevoegt (je marge) draag je nu 6% af en straks 9%. Lever je dus aan consumenten, dan is de eventuele prijsverhoging wel van belang. Je moet zelf afwegen of je de BTW verhoging wilt doorberekenen aan je klant of niet.
Ben je van plan dat wel te doen, informeer je klanten dan tijdig over de nieuwe prijzen.

Lever je in december en factureer je in januari, dan moet je nog 6% BTW berekenen!

DizzyData en facturen, bonnen etc.

03 november 2018

DizzyData is een systeem dat documenten beheert. Op dit moment gebruikt CM7 het systeem om klanten de mogelijkheid te geven alle documenten die voor de administratie van belang zijn digitaal in te sturen. DizzyData zorgt voor beveiligde opslag, terwijl de documenten minimaal 7 jaar toegankelijk zijn.
Als CM7 klant heb je eigen inlogcodes om alle documenten te kunnen inzien. Die documenten zijn dan al ingedeeld in inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften, correspondentie met de belastingdienst, aanmaningen, kasstaten etc.
Je kunt in DizzyData eenvoudig zoeken op relatie, factuurnummer, bedrag of datum.

CM7 verwerkt documenten vanuit DizzyData. Allereerst wordt het document ingedeeld naar categorie (zie hierboven) en vervolgens worden in- en verkoopfacturen gekoppeld aan administratieve codes. DizzyData helpt daarbij, doordat het pakket veel gegevens van de documenten inleest. De informatie wordt automatisch doorgestuurd naar het ERP pakket van AFAS, oneerbiedig het boekhoudpakket genoemd.

Hieronder volgen belangrijke tips voor een optimaal gebruik van DizzyData!

Tips gebruik DizzyData

1. Kijk zelf regelmatig in het systeem

Door zelf met regelmaat de documenten te bekijken, is het heel goed mogelijk te bepalen of alle documenten zijn ingestuurd. Denk aan eigen verkoopfacturen met opeenvolgende nummering. Heel eenvoudig even controleren of alle verkoopfacturen compleet zijn. Dit kan forse boetes van de belastingdienst voorkomen!!

2. Zorg voor goede kwaliteit scan

De scan kwaliteit is bepalend voor de werking van DizzyData. Zorg er dus voor dat de scan goed leesbaar is en alle informatie bevat die nodig is voor goede verwerking. Bij facturen zijn datum, leverancier, factuurnummer, bedrag, BTW nummer, KvK nummer, IBAN en omschrijving van de aanschaf van belang. Is een van deze gegevens niet leesbaar, dan kan de factuur niet verwerkt worden.

3. Scannen van bonnen

 Er worden veel bonnetjes gescand. Op zich geen probleem maar de kwaliteit van de bonnen is vaak belabberd. Om zekerheid te hebben dat de bonnen toch verwerkt kunnen worden, kan het handig zijn zelf extra zaken op de bon te schrijven. Als op de bon niet te zien is of contant of met pin is betaald, of als de bon prive is betaald. Het zorgt voor veel snellere en correcte verwerking.

4. Markeer gescande documenten

Het markeren van gescande documenten voorkomt dubbel insturen naar DizzyData. Hoewel het systeem waarschuwingsmechanismen heeft, kan het eenvoudig gebeuren dat een document twee keer wordt verwerkt, met alle gevolgen van dien. Er wordt maar een keer betaald. Toch blijft een factuur onbetaald openstaan.

Bij communicatie zal de klant zeggen dat er al betaald is, dus de administratie klopt niet. Het is bijzonder lastig dit soort problemen op te lossen, naast het feit dat elke dubbele scan € 0,35 kost! Het aantal dubbele scans per jaar loopt in de honderden!

5. Anders dan documenten

Bij het insturen van andere "formaten" dan documenten moet je erom denken dat DizzData alles omzet in pdf. Een Excel bestand met duizenden regels wordt dus omgezet naar een A4 pdf document. Volslagen onleesbaar!
Bankafschriften in MT940 formaat moeten niet naar DizzyData gestuurd worden om dezelfde reden. Graag naar het info@cm7.nl emailadres. Dan kan het verwerkt worden.
Een nieuw fenomeen is het insturen van screenshots van het mobieltje. Lekker snel. Maar doorgaans staat er nauwelijks andere informatie op dan een bedrag. Vaak geen leverancier, geen datum, geen duidelijke omschrijving. Zo'n screenshot kan dus ook niet als factuur verwerkt worden.

6. Scan op tijd en regelmatig

Als klant wil je graag over informatie beschikken. Dat kan uitsluitend als alle documenten verwerkt zijn en ook alle banktransacties.
Verwerken kan alleen als er scans ingestuurd zijn. Sommige klanten scannen wekelijks, sommige klanten wachten bijna drie maanden, totdat de waarschuwingen kimen i.v.m. de BTW aangifte.
Voor CM7 is dat bijzonder lastig en vrijwel niet meer te plannen. Als er geen factuur is, kan de banktransactie ook niet correct verwerkt worden. Dan moeten de facturen achteraf handmatig bij de betalingen gezocht worden. Allemaal dubbel werk. Bij niet tijdige aanlevering kan CM7 de BTW niet op tijd aangeven. Overigens is de klant hiervoor zelf aansprakelijk.

Een content titel

Nieuwsoverzicht

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

De titel van een nieuwsbericht

03 november 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen